Jeśli chcesz być kochanym
bądź wart miłości

Osoby niepełnosprawne

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów wynikających z ich niepełnosprawności.

Współpraca z ośrodkami

Wspólpraca i koordynacja działań pomocowych innymi ośrodkami wsparcia.

Organizacja wypoczynku

Organizacja wypoczynku dla sierot i dzieci zmagających się z różnymi problemami.

Inna działalność

Promocja i organizacja wolontariatu, pomoc Polonii i Polakom za granicą.

Naszym głównym celem
jest niesienie pomocy

O nas

Fundacja Inicjatyw Społecznych „Bez Ścian” została powołana 23.10.2013 r i swoją siedzibę ma w Gdyni. Celem Fundacji jest wykonywanie zadań pożytku publicznego w zakresie m.in. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności charytatywnej,...

Fundacja Inicjatyw Społecznych „Bez Ścian”
Nr konta: 14 1240 5354 1111 0010 5604 6190

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów wynikających z niepełnosprawności.

Kierowanie do ośrodków dla osób uzależnionych

Wsparcie dla osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu.

Organizacja wypoczynku
dla dzieci

Wsparcie dla sierot i dzieci zmagających się z różnymi problemami.

Skontaktuj się z nami

Szukasza pomocy? Skontaktuj się z nami. Służymy wsparciem i konkretną pomocą finansową, prawną oraz niematerialną. Nie czekaj, napisz do nas lub zadzwoń!

Chcesz pomagać? Skontaktuj się z nami. Pomoc finansowa jest bardzo ważna, jednak równie bezcenne jest wsparcie poprzez wolontariat. Zacznij nową przygodę i poczuj się potrzebny.

Fundacja Inicjatyw Społecznych „Bez Ścian”

ul. Gradowa 15, 81-577 Gdynia
KRS 0000488641 / NIP 9581664745
Nr konta: 14 1240 5354 1111 0010 5604 6190

Telefon: +48 500 452 303

Projekt & realizacja: riseproject.pl  © Wszelkie prawa zastrzeżone | 2023