Fundacja Inicjatyw Społecznych „Bez Ścian”
Gradowa 15, 81-577 Gdynia
KRS 0000488641 / NIP 9581664745
Nr konta: 14 1240 5354 1111 0010 5604 6190
+48 500 452 303 / fundacja.bezscian@gmail.com

Jeśli chcesz wesprzeć organizację Filarów Ognia możesz wpłacić pieniądze na konto Fundacji 14 1240 5354 1111 0010 5604 6190 z dopiskiem „Filary Ognia”.