Osoby niepełnosprawne

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów wynikających z niepełnosprawności

Współpraca z ośrodkami

Wsparcie we współpracy z urzędami i instytucjami pomocy społecznej

Organizacja wypoczynku

Pomoc dla sierot i dzieci zmagających się z różnymi problemami

Filary ognia

Organizacja przyjazdu i występu grupy teatralnej ze Stanów Zjednoczonych

Inna działalność

Pomoc i wsparcie w załatwianiu codziennych spraw